Techninė apžiūra dujoms – ką reikia žinoti?

Prieš atliekant technine automobilio su dujų įrangą apžiūrą, reikia atsižvelgti į keletą reikalavimų. Pirmiausia, reikia pasiimti reikiamus dokumentus ir patikrinti įrašus juose. Reikia turėti automobilio registracijos liudijimą. Automobilio registracijos liudijimo grafoje „degalai“ turėtų būti nurodyta degalų rūšis, todėl turi būti įrašas „benzinas/dujos“ arba „dujos“. Automobilio savininkas turėtų pateikti dujų įrangos sumontavimo pažymą. Šioje pažymoje turi būti nurodyti dujų įrangą sumontavusios įmonės rekvizitai, dujų baliono ir reduktoriaus gamintojas, sertifikavimo numeriai, įrangos sumontavimo data. Prieš vykstant į techninę apžiūrą speciali dujų įrangos patikra nėra būtina.

Nuo 2006 m. lapkričio 1 d. tokią patikrą atlieka techninės apžiūros įmonės. Išimtis taikoma tik suskystintų naftos dujų balionams. Būtina atsižvelgti į reikalavimus dujų balionui. Pirmiausia, jo identifikacinė lentelė turi būti gerai matoma. Labai svarbu laiku patikrinti dujų balioną. Dujų balionas turi būti patikrintas nė vėliau kaip po 10 metų po jo pagaminimo datos. Dažniausiai būtent 10 metų jis galioja. Automobilio variklis turi dirbti su abiem kuro rūšimis, t.y. ir su dujomis, ir su benzinu. Dujų balionas turi būti užpildytas ne mažiau 50 proc. tūrio. Reikia jį pritvirtinti numatytais tvirtinimo elementais.

Norint kad automobilio su dujų iranga techninė apžiūra būtų sėkminga reikia žinoti ir tai: Svarbu, kad dujinė įranga būtų sandari. Sumontuoto dujų baliono žemiausias apatinis taškas neturi būtu žemiau kaip per 200 mm. nuo važiuojamosios dalies paviršiaus. Dujų balionas negali būti sumontuotas variklio skyriuje. Dujų įrangos komponentai negali būti išsikišę už mašinos gabaritų daugiau kaip 20 mm. Neturėtų būti dujų nuotėkio iš dujų įrangos elementų. Automobilio alternatyvaus kuro sistema laikoma tvarkinga, jei yra sumontuoti visi dujų įrangos elementai. Jei ši sąlyga nebus įvykdyta, tai apžiūroje bus laikoma nemažu trūkumu.